W nowoczesnym społeczeństwie częściej występuje wymiana wiedzy, niż proste jej przekazywanie. Sprzyjają temu procesowi otwarte zasoby edukacyjne. Przy ich tworzeniu często zaangażowani są także uczniowie, studenci, czy specjaliści z różnych dziedzin. Jednym ze źródeł takich zasobów jest portal http://moodle.otwartaedukacja.pl