EDUKACJA +

Projekt obejmuje 4 komponenty:

  1. Personalistyczna edukacja,
  2. Informatyka,
  3. Ekonomia godnego społeczeństwa,
  4. Wykorzystanie synergii wspólnotowej.
EDUKACJA +

Przedsięwzięcia

W ramach projektu podejmujemy działania:

Platformę informatycznego wsparcia przedsiębiorczości : www.e14p.pl

Wspieramy rozwój e-learningu (otwartaedukacja.pl), chcemy reaktywować polską szkołę logiki: (logic.edu.pl).

Działamy też na rzecz sieci gospodarczych ( www.klastry.org, klaster.edu.pl).

KSZTAŁCENIE W DZIAŁANIU

Efektywność przyswajania wiedzy rośnie wraz z przechodzeniem od tradycyjnego nauczania w kierunku praktycznych działań.
Aktywne formy zdobywania wiedzy
Aktywne formy zdobywania wiedzy
Rozwój e-learningu, kształcenie „just in time”, uczenie się poprzez uczesttnictwo w nauczaniu.
SYNERGIA W EDUKACJI
SYNERGIA W EDUKACJI
Kształcenia zindywidualizowane, kształcenie w rodzinie. Edukacja obywatelska. Rozwój rynku usług edukacyjnych.
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Przedsiębiorczość rozi się w reakcji na dostrzegane potrzeby. Edukcja i kultura to obszary, w którcych młodym ludziom najłatwiej wystartować.
KSZTAŁCENIE W DZIAŁANIU

STRUKTURA PROJEKTU

IT

KAŻDY WSPÓŁCZESNY SYSTEM OBEJMUJE INFORMATYKĘ

W ramach przedsięwzięcia EDUKACJA+:
  • Rozwijamy projekty otwarte.
  • Kształcimy programistów.
  • Tworzymy bazy wiedzy i zaplecze dla e-learningu.
  • Budujemy strony i aplikacje internetowe.
  • Rozwijamy system wymiany w oparciu o walutę wirtualną.
IT

Kontakt

Fundacja Galicea
NIP 792-22-89-194
ul. Niepodległości 2/16 37-500 Jarosław
+48 602508641
fundacja@galicea.org