Zgodnie z nową podstawą programową, nauczanie programowania ma być prowadzone już od szkoły podstawowej. Jednak brakuje dobrych podręczników i nauczycieli z umiejętnością programowania.

Dlatego przygotowaliśmy:

Regulamin kursu:
1. Uczestniczenie w kursie jest bezpłatne, ale wymaga zapisywania się.
2. Zapisanie się na kurs jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji kursu.
3. Ślady aktywności uczestników kursu (np. odpowiedzi na pytania) mogą zostać wykorzystane do udoskonalenia kursu - bez konieczności uzyskania dodatkowych zezwoleń.
4. Kurs jest nieodpłatny. Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu poświadczającego ukończenie kursu. Koszt uzyskania certyfikatu wynosi 70PLN.