Społeczeństwo sieci wymaga nowych metod nauczania. Tradycyjny model hierarchiczny zostaje zastąpiony modelem skupionym na uczniu. Następuje indywidualizacja nauczania i zmienia się rola nauczyciela. Nie jest on w pierwszym rzędzie źródłem wiedzy, ale przewodnikiem i pomocnikiem.  Nauka indywidualna oraz kształcenie w rodzinie nie są uzupełnieniem tradycyjnej edukacji, ale stają się jej elementem.  

Fundacja „Galicea” zaangażowała się w realizację projektu „Edukacja dla rozwoju”. Pomimo niepowodzenia tego przedsięwzięcia, główne jego cele pozostają aktualne, a zdobyte doświadczenie pozwolą – miejmy nadzieję – na skuteczne zrealizowanie projektu EDUKACJA+.

.